Starka spotpriser trots varm väderlek.

Analys vecka 21
Spotpriserna sjönk under första delen av veckan, men stärktes under veckans sista dagar. Låg produktion från både vind- och kärnkraft dämpade prissänkningarna.

Terminspriserna rörde sig endast marginellt under veckan och dagens priser ligger idag endast marginellt under förra veckans nivå.

Prognos vecka 22
Spotpriserna förväntas stiga på grund av torra väderprognoser och endast lite snö kvar i fjällen.
Vi ser relativt stora prisförändringar redan nu, onsdag.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila eller endast stiga något den närmaste tiden. Den för närvarande svaga hydrologiska balansen och stabila råvarupriser ger inte något utrymme för prissänkningar i det korta perspektivet.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,2 öre/kWh (22,4)  SE 2 – 28,2 öre/kWh (22,4) 
SE 3 – 28,2 öre/kWh (22,4)  SE 4 – 28,2 öre/kWh (22,4)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 21,2 öre/kWh (21,4)  SE 221,1 öre/kWh (21,3) 
SE 322,2 öre/kWh (22,6)  SE 4 – 22,8 öre/kWh (23,2)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 22,9 öre/kWh (23,1)  SE 223,0 öre/kWh (23,3) 
SE 324,4 öre/kWh (24,7)  SE 4 – 24,9 öre/kWh (25,3)