Helgen och väderleken sänkte spotpriserna

Analys vecka 19
Spotpriserna sjönk som väntat under veckan, både på grund av minskad efterfrågan och hög vindkraftsproduktion. Minskningen av kärnkraftsproduktionen fanns med i prognoserna.

Terminspriserna steg tvärtemot prognosen något på grund av högre råvarupriser.

Prognos vecka 20
Spotpriserna kan komma att stiga något igen trots minskad efterfrågan. Detta på grund av kallare väderlek och minskad vattenkraftsproduktion. Vi ser tendensen redan i dag, tisdag. Ökad kärnkraftsproduktion och mer vind förväntas dämpa prishöjningarna något.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna stiger troligen något. Prishöjningar på kol, gas och olja tillsammans med minskad produktion på grund av de Kanadensiska skogsbränderna pressar sammantaget upp terminspriserna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,3 öre/kWh (21,8)  SE 2 – 24,3 öre/kWh (21,8) 
SE 3 – 24,3 öre/kWh (21,8)  SE 4 – 24,3 öre/kWh (22,0)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 20,1 öre/kWh (19,0)  SE 220,0 öre/kWh (19,2) 
SE 321,0 öre/kWh (20,7)  SE 4 – 21,9 öre/kWh (21,2)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 21,8 öre/kWh (20,7)  SE 221,8 öre/kWh (20,5) 
SE 323,1 öre/kWh (21,6)  SE 4 – 23,9 öre/kWh (22,2)