Helgen och väderleken sänkte spotpriserna

Analys vecka 18
Spotpriserna sjönk, både på grund av den varmare väderleken och på grund av Kristi himmelfärds-helgen. Produktionen från vind-, vatten- och kärnkraft sjönk och matchade minskad efterfrågan. 

Terminspriserna steg trots lägre kolpriser och en något förbättrad hydrologisk balans.

Prognos vecka 19
Spotpriserna kan komma att stiga något igen trots minskad efterfrågan. Detta på grund av underhållsarbeten på flera kärnkraftverk. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att sjunka något i takt med att den hydrologiska balansen blir bättre. Lägre olje- och kolpriser kommer också att påverka terminerna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,8 öre/kWh (23,3)  SE 2 – 21,8 öre/kWh (23,3) 
SE 3 – 21,8 öre/kWh (23,3)  SE 4 – 22,0 öre/kWh (23,3)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 19,0 öre/kWh (19,2)  SE 219,2 öre/kWh (19,3) 
SE 320,7 öre/kWh (20,1)  SE 4 – 21,2 öre/kWh (21,1)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 20,7 öre/kWh (21,1)  SE 220,5 öre/kWh (21,1) 
SE 321,6 öre/kWh (22,3)  SE 4 – 22,2 öre/kWh (23,3)