Den hydrologiska balansen blir allt bättre.

Analys vecka 17
Spotpriserna steg som väntat något under veckan då den varma väderleken inte kom förrän framåt helgen. I norra Sverige har inte vårfloden startat fullt ut

Terminspriserna steg också, i enlighet med prognoserna, beroende på de stärkta råvarupriserna

Prognos vecka 18
Spotpriserna förväntas sjunka då väderprognoserna för maj är varmare och nederbördsrikare än normalt för årstiden. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan också fortsätta uppåt om råvarupriserna och CO2 ligger kvar på de priser som avslutade april månad. .

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,3 öre/kWh (22,0)  SE 2 – 23,3 öre/kWh (22,0) 
SE 3 – 23,3 öre/kWh (22,0)  SE 4 – 23,3 öre/kWh (22,0)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 19,2 öre/kWh (18,7)  SE 219,3 öre/kWh (18,6) 
SE 320,1 öre/kWh (19,6)  SE 4 – 21,1 öre/kWh (20,6)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 21,1 öre/kWh (20,3)  SE 221,1 öre/kWh (20,3) 
SE 322,3 öre/kWh (21,6)  SE 4 – 23,3 öre/kWh (22,6)