Den hydrologiska balansen blir allt bättre.

Analys vecka 16
Spotpriserna sjönk mot mitten på veckan. De stärktes sedan i slutet av veckan och stannade inför helgen på en nivå något högre än prognoserna.

Terminspriserna steg, tvärtemot vad som var förväntat. Högre priser på alla råvaror; kol, olja, gas och CO2 spelade den avgörande rollen. Den uppbromsade förbättringen av den hydrologiska balansen spelade endast en mindre roll för prissättningen.

Prognos vecka 17
Spotpriserna förväntas stiga under veckan på grund av högre förbrukning och minskad vindkraftsproduktion. Den ökade förbrukningen möts med ökad vattenkraftsproduktion, vilket pressar upp spotpriserna. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att fortsätta stiga på grund av de stärkta råvarupriserna. Den hydrologiska balansen ser ut att förbättras de två kommande veckorna. Detta dämpar prisökningarna på de närmaste terminerna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,0 öre/kWh (18,2)  SE 2 – 22,0 öre/kWh (18,2) 
SE 3 – 22,0 öre/kWh (18,2)  SE 4 – 22,0 öre/kWh (18,2)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 18,7 öre/kWh (17,6)  SE 218,6 öre/kWh (17,5) 
SE 319,6 öre/kWh (18,5)  SE 4 – 20,6 öre/kWh (19,5)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 20,3 öre/kWh (19,4)  SE 220,3 öre/kWh (19,4) 
SE 321,6 öre/kWh (20,7)  SE 4 – 22,6 öre/kWh (21,6)