Den hydrologiska balansen blir allt bättre.

Analys vecka 15
Spotpriserna steg som väntat förra veckan. Den riktigt kalla väderleken uteblev och prisökningarna berodde huvudsakligen på lägre produktion från vind- och kärnkraftsproduktion.

Terminspriserna långt fram steg på grund av stigande kolpriser. De närmaste priserna låg däremot stabila i enlighet med förra veckans prognos.

Prognos vecka 16
Spotpriserna sjunker troligen då vind- och kärnkraftsproduktion förväntas öka igen. Vi ser detta redan idag, tisdag.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna sjunker troligen något igen. Den hydrologiska balansen förbättras så sakteliga och närmar sig för årstiden normal nivå. Om den kommande nederbörden kommer som snö i stället för regn kan de allra närmaste terminerna stiga något.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,2 öre/kWh (20,5)  SE 2 – 18,2 öre/kWh (20,5) 
SE 3 – 18,2 öre/kWh (20,5)  SE 4 – 18,2 öre/kWh (20,5)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
,
förra veckans pris inom parantes
SE 1 17,6 öre/kWh (17,8)  SE 217,5 öre/kWh (17,6) 
SE 318,5 öre/kWh (18,7)  SE 4 – 19,5 öre/kWh (19,7)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 19,4 öre/kWh (19,5)  SE 219,4 öre/kWh (19,5) 
SE 320,7 öre/kWh (20,8)  SE 4 – 21,6 öre/kWh (21,7)