Varmare väder, lägre efterfrågan.

Analys vecka 12-13
Spotpriserna låg kvar på samma nivå trots varmare väderlek. Ökad export, svagare hydrologisk balans tillsammans med minskad produktion från både vatten- och kärnkraft gör att minskad efterfrågan inte satte press på spotpriserna.

Terminspriserna har endast ändrats marginellt. Stabila spotpriser, relativt liten snömängd och högre bränslepriser håller upp priserna.

Prognos vecka 14
Spotpriserna ligger troligen kvar på ungefär denna nivå den närmaste tiden.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka för terminerna långt fram. De närmaste terminerna kan däremot stiga en smula på grund av de små snömängderna. Snösmältningen kommer inte att förbättra den hydrologiska balansen till önskvärd nivå.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, vecka 11:s pris inom parantes
SE 1 – 19,5 öre/kWh (20,5)  SE 2 – 19,5 öre/kWh (20,5) 
SE 3 – 19,5 öre/kWh (20,5)  SE 4 – 19,5 öre/kWh (20,5)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
,
förra veckans pris inom parantes gäller kvartal 2
SE 1 17,4 öre/kWh (18,4)  SE 217,3 öre/kWh (18,6) 
SE 319,0 öre/kWh (19,1)  SE 4 – 19,6 öre/kWh (21,3)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 19,1 öre/kWh (18,4)  SE 219,1 öre/kWh (19,0) 
SE 321,0 öre/kWh (19,9)  SE 4 – 21,7 öre/kWh (21,2)