Spotpriserna sjönk, men stiger igen

Analys vecka 46
Spotpriserna sjönk i alla elområden under förra veckan, mestadels beroende på stark vind och förhållandevis varm väderlek.

Terminspriserna steg förra veckan trots prognoser om stabila priser. Detta på grund av högre gas- och CO2-priser.

Prognos vecka 47
Spotpriserna startar även denna vecka med skillnader mellan norr och söder. Då väderleken denna vecka ser ut att gå mot torrare, kallare och lugnare väder stiger troligen spotpriserna denna vecka. 

Terminspriserna
ser ut att åter stabilisera sig denna vecka förutom de närmaste terminerna som förväntas stiga av samma skäl som spotpriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 15,5 öre/kWh (14,4)  SE 2 – 15,5 öre/kWh (14,4)
SE 3 – 123,6 öre/kWh (64,1)  SE 4 – 123,6 öre/kWh (219,3)

Terminspriserna
Helår 2022, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 30,5
öre/kWh (30,0)  SE 2 – 29,8 öre/kWh (30,0)
SE 3 – 55,3
öre/kWh (55,3)  SE 4 – 104,9 öre/kWh (97,0)

Kvartal 1, 2022
Pris kvartal 1
, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 54,7
öre/kWh (53,5)  SE 2 – 54,8 öre/kWh (53,8) 
SE 3 – 94,2
öre/kWh (94,4)  SE 4 – 147,8 öre/kWh (127,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.