Lägre spotpriser i hela landet

Analys vecka 44
Spotpriserna steg något i de två södra elområdena förra veckan medan de låg relativt stabila i norr. Uppgången berodde på låg vindproduktion och något högre CO2-priser.

Terminspriserna steg också något förra veckan, mest på grund av stigande CO2-priser.

Prognos vecka 45
Spotpriserna startade denna vecka väldigt högt i söder. Priserna för måndagen var åter över en krona/kWh, för att sjunka under tisdagen till lägre nivå än förra veckan. Väderprognoserna talar för lägre eller stabila spotpriser från tisdag och framåt. Vind, temperatur och inflödet i vattenmagasinen ligger alla över normalen för årstiden. Den hydrologiska balansen förväntas stärkas med 0,5 TWh denna vecka.

Terminspriserna
ser just nu ut att ligga stabila på grund av god hydrologisk balans och oförändrade bränslepriser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 24,8 öre/kWh (24,8)  SE 2 – 24,8 öre/kWh (24,8)
SE 3 – 80,7 öre/kWh (80,7)  SE 4 – 96,0 öre/kWh (96,0)

Terminspriserna
Helår 2022, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 25,3
öre/kWh (21,6)  SE 2 – 25,2 öre/kWh (21,6)
SE 3 – 42,8
öre/kWh (40,8)  SE 4 – 85,2 öre/kWh (83,9)

Kvartal 1, 2022
Pris kvartal 1
, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 40,1
öre/kWh (37,0)  SE 2 – 40,1 öre/kWh (37,0) 
SE 3 – 72,4
öre/kWh (71,7)  SE 4 – 109,4 öre/kWh (107,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.