Spotriserna sjunker inför påsken.

Analys vecka 11
Spotpriserna sjönk som förväntat på grund av varmare väderlek.

Terminspriserna låg relativt stabila förra veckan med endast små prisjusteringar. Terminerna längre fram sjönk något och de allra närmaste steg marginellt.

Prognos vecka 12
Spotpriserna kan komma att sjunka ytterligare denna vecka på grund av påsken och förväntad högre vindproduktion under veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka något denna vecka, då kol- och oljepriserna förväntas gå ner en aning och den hydrologiska balansen förbättras. Tendenserna syns redan i dag, onsdag.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,5 öre/kWh (20,8)  SE 2 – 20,5 öre/kWh (20,8) 
SE 3 – 20,5 öre/kWh (20,8)  SE 4 – 20,5 öre/kWh (23,1)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 18,4 öre/kWh (19,3)  SE 218,6 öre/kWh (19,5) 
SE 319,1 öre/kWh (20,0)  SE 4 – 21,3 öre/kWh (22,0)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 18,4 öre/kWh (19,0)  SE 219,0 öre/kWh (19,5) 
SE 319,9 öre/kWh (20,5)  SE 4 – 21,2 öre/kWh (21,8)