Spotpriserna går nedåt och terminspriserna uppåt

Analys vecka 38
Spotpriserna sjönk förra veckan tack vare en blåsig och nederbördsrik vecka.

Terminspriserna steg däremot på grund av stärkta bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 39
Spotpriserna fortsätter troligen nedåt då den blöta och blåsiga väderleken ser ut att fortsätta även denna vecka. Den hydrologiska balansen förväntas förbättras med ca 3 TWh under veckan.

Terminspriserna
stiger troligen ytterligare på grund av starkare bränsle- och CO2-priser. Undantaget är den allra närmaste terminen, Oktober -21 som förväntas ligga stabil av samma skäl som spotpriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 57,2 öre/kWh (65,5)  SE 2 – 57,2 öre/kWh (65,6)
SE 3 – 98,8 öre/kWh (116,6)  SE 4 – 152,8 öre/kWh (141,4)

Terminspriserna
Helår 2022, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 36,5
öre/kWh (36,8)  SE 2 – 37,6 öre/kWh (37,5)
SE 3 – 53,7
öre/kWh (52,8)  SE 4 – 101,8 öre/kWh (96,7)

Kvartal 4, 2021, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 59,7
öre/kWh (62,4)  SE 2 – 59,7 öre/kWh (63,2) 
SE 3 – 81,4
öre/kWh (85,8)  SE 4 – 127,9 öre/kWh (126,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.