Spotpriserna vänder nedåt

Analys vecka 37
Spotpriserna steg som förväntat förra veckan. De huvudsakliga skälen har varit ökad förbrukning då hösten har kommit, torr väderlek och stigande bränslepriser.

Terminspriserna sjönk något tvärtemot prognosen, utan någon tydlig orsak.

Prognos vecka 38
Spotpriserna förväntas sjunka något denna vecka då väderprognoserna förutspår en nederbördsrik och blåsig vecka. I de två sydliga elprisområdena har detta redan slagit igenom på tisdagens priser.

Terminspriserna
ser ut att stiga igen på grund av den volatila bränslemarknaden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 65,6 öre/kWh (57,8)  SE 2 – 65,6 öre/kWh (57,8)
SE 3 – 116,6 öre/kWh (122,4)  SE 4 – 141,4 öre/kWh (145,1)

Terminspriserna
Helår 2022, pris 2021 förra veckan inom parantes
SE 1 – 36,8
öre/kWh (40,2)  SE 2 – 37,5 öre/kWh (41,0)
SE 3 – 52,8
öre/kWh (54,3)  SE 4 – 96,7 öre/kWh (82,3)

Kvartal 4, 2021, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 62,4
öre/kWh (68,6)  SE 2 – 63,2 öre/kWh (68,6) 
SE 3 – 85,8
öre/kWh (83,8)  SE 4 – 126,1 öre/kWh (111,6)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.