Priserna gick nedåt, utom i prisområde 4

Analys vecka 34
Spotpriserna sjönk ytterligare i alla prisområdena utom SE4. Underkapacitet i överföringen av el från norr till söder håller uppe spotpriserna i södra Sverige.

Terminspriserna låg relativt stabila med undantaget kvartal 4 2021 där priserna steg något.

Prognos vecka 35
Spotpriserna kan vända uppåt igen då den hydrologiska balansen ser ut att försvagas ytterligare den närmaste tiden. Hösten närmar sig med större efterfrågan från hushållen, även detta sätter press på priserna. 

Terminspriserna
stiger troligen också något, av samma skäl som spotpriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 47,1 öre/kWh (64,5)  SE 2 – 47,1 öre/kWh (64,5)
SE 3 – 85,1 öre/kWh (95,1)  SE 4 – 118,8 öre/kWh (104,9)

Terminspriserna
Helår 2022, pris 2021 förra veckan inom parantes
SE 1 – 36,0
öre/kWh (62,1)  SE 2 – 36,6 öre/kWh (61,7)
SE 3 – 45,5
öre/kWh (70,3)  SE 4 – 67,4 öre/kWh (94,5)

Kvartal 4, 2021, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 64,6
öre/kWh (60,5)  SE 2 – 64,6 öre/kWh (59,9) 
SE 3 – 74,3
öre/kWh (68,8)  SE 4 – 99,9 öre/kWh (94,7)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.