Priserna gick nedåt igen

Analys vecka 33
Spotpriserna sjönk förra veckan på grund av nederbörd och bra vindproduktion.

Terminspriserna sjönk också, men mest beroende på högre gaspriser.

Prognos vecka 34
Spotpriserna startar denna vecka högre än avslutningen på v 33 trots att prognoserna pekar mot lägre spotpriser på grund av blåsig väderlek och ytterligare nederbörd.
Den fortsatt svaga hydrologiska balansen och för årstiden låga temperaturer med ökad efterfrågan till följd, kan emellertid komma att dämpa prissänkningarna.

Terminspriserna
ligger mest troligt stabila då gaspriserna slutat stiga och pressen på kolmarknaden därmed dämpas.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 64,5 öre/kWh (61,7)  SE 2 – 64,5 öre/kWh (61,7)
SE 3 – 63,3 öre/kWh (63,3)  SE 4 – 67,9 öre/kWh (67,9)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 62,1
öre/kWh (63,0)  SE 2 – 61,7 öre/kWh (63,0)
SE 3 – 70,3
öre/kWh (71,1)  SE 4 – 94,5 öre/kWh (96,6)

Kvartal 4, 2021
SE 1 – 60,5
öre/kWh (61,5)  SE 2 – 59,9 öre/kWh (61,5) 
SE 3 – 68,8
öre/kWh (69,8)  SE 4 – 94,7 öre/kWh (95,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.