Priserna stiger över hela linjen

Analys vecka 31
Spotpriserna och terminspriserna steg förra veckan, mestadels på grund av prisökningar på EU ETS, EU Emissions Trading System och på den tyska marknaden.


Prognos vecka 32
Spotpriserna förväntas stiga ytterligare denna vecka trots att inflödet i vattenmagasinen förväntas bli normalt. Minskad vindproduktion och ett kvarstående underskott i den hydrologiska balansen håller uppe priserna.

Terminspriserna
stiger troligen också. Dels av samma orsaker som spotpriset, men även stigande CO2-priser och osäkerhet kring kol- och gaspriser spelar in.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 83,3 öre/kWh (61,2)  SE 2 – 83,3 öre/kWh (61,2)
SE 3 – 83,3 öre/kWh (61,4)  SE 4 – 92,8 öre/kWh (96,2)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 58,9
öre/kWh (55,1)  SE 2 – 58,8 öre/kWh (55,1)
SE 3 – 67,3
öre/kWh (63,2)  SE 4 – 92,7 öre/kWh (88,9)

Kvartal 4, 2021
SE 1 – 57,8
öre/kWh (54,3)  SE 2 – 57,7 öre/kWh (54,3) 
SE 3 – 66,5
öre/kWh (63,1)  SE 4 – 91,6 öre/kWh (88,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.