Priserna ligger fortfarande på en hög nivå

Analys vecka 30
Spotpriserna låg relativt stabila under förra veckan. Juli månads medelpriser var de högsta sedan Nordpool etablerades år 2000.


Terminspriserna steg förra veckan. Underskottet i den hydrologiska balansen stärker terminspriserna.

Prognos vecka 31
Spotpriserna förväntas stiga denna vecka då vädret ska vara torrt och lugnt. Utan inflöde i vattenmagasinen försämras den hydrologiska balansen.

Terminspriserna
stiger troligen också av samma orsaker som spotpriset.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 61,2 öre/kWh (49,6)  SE 2 – 61,2 öre/kWh (49,6)
SE 3 – 61,4 öre/kWh (57,3)  SE 4 – 96,2öre/kWh (80,6)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 55,1
öre/kWh (47,3)  SE 2 – 55,1 öre/kWh (47,0)
SE 3 – 63,2
öre/kWh (59,7)  SE 4 – 88,9 öre/kWh (80,8)

Kvartal 4, 2021
SE 1 – 54,3
öre/kWh (45,2)  SE 2 – 54,3 öre/kWh (45,2) 
SE 3 – 63,1
öre/kWh (57,2)  SE 4 – 88,2 öre/kWh (79,3)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.