Priserna sjönk förra veckan

Analys vecka 29
Spotpriserna steg något förra veckan, huvudsakligen på grund av torrt och lugnt väder.


Terminspriserna steg en aning förra veckan, delvis på grund av samma orsaker som spotpriserna. Dessutom stärker underskottet i den hydrologiska balansen terminspriserna.

Prognos vecka 30
Spotpriserna ligger troligen kvar på ungefär denna nivå under veckan då både ökad vind och nederbörd förväntas i slutet av veckan. Underhållsarbeten på kärnkraft i både Finland och Sverige stärker däremot priserna.

Terminspriserna
ligger mest troligt stabila även denna vecka. Underskottet i den hydrologiska balansen ser ut att förbättras med 2 TWh under veckan. Detta balanseras av starkare gas- och CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 49,6 öre/kWh (48,3)  SE 2 – 49,6 öre/kWh (48,3)
SE 3 – 57,3 öre/kWh (57,6)  SE 4 – 80,6 öre/kWh (57,6)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 47,3
öre/kWh (47,1)  SE 2 – 47,0 öre/kWh (46,7)
SE 3 – 59,7
öre/kWh (55,3)  SE 4 – 80,8 öre/kWh (80,6)

Kvartal 4, 2021
SE 1 – 45,2
öre/kWh (44,5)  SE 2 – 45,2 öre/kWh (44,5) 
SE 3 – 57,2
öre/kWh (53,6)  SE 4 – 79,3 öre/kWh (78,6)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.