Spotpriserna jämnades ut mellan norr och söder

Analys vecka 27
Spotpriserna steg mot slutet av veckan och prisskillnaderna mellan norr och söder raderades ut, till nackdel för de två nordliga prisområdena. Orsaken var till största delen torra väderprognoser som minskar inflödet i vattenmagasinen i både Norge och Sverige, något som försämrar den hydrologiska balansen.


Terminspriserna steg också av samma skäl.

Prognos vecka 28
Spotpriserna ligger troligen kvar på ungefär samma nivå denna vecka.

Terminspriserna
förväntas stiga ytterligare, på grund av torra väderprognoser och i viss mån också på grund av prognoser om ett stigande antal elfordon i hela Norden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 79,1 öre/kWh (47,4)  SE 2 –  79,1 öre/kWh (48,1)
SE 3 – 79,1 öre/kWh (76,3)  SE 4 – 79,1 öre/kWh (82,3)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 48,5
öre/kWh (41,0)  SE 2 – 48,5 öre/kWh 41,0)
SE 3 – 58,2
öre/kWh (51,0)  SE 4 – 85,7 öre/kWh (79,9)

Kvartal 4, 2021
SE 1 – 46,8
öre/kWh (40,4)  SE 2 – 46,8 öre/kWh (40,4) 
SE 3 – 57,2
öre/kWh (50,4)  SE 4 – 82,9 öre/kWh (77,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.