Stabila priser denna vecka

Analys vecka 26
Spotpriserna steg som förutspåtts under förra veckan på grund av lite vindproduktion och lågt inflöde i vattenmagasinen.Under de sista 10 åren är det bara 2018 som priserna legat högre under juni månad.

Terminspriserna steg också av samma skäl, de närmaste terminerna påverkades mest.

Prognos vecka 27
Spotpriserna ligger troligen kvar på ungefär samma nivå denna vecka då både nederbörd och vind förväntas.

Terminspriserna
förväntas ligga kvar på denna nivå under veckan. Den 14 juli publicerar EU sin rapport "Fit-for-55" som berättar hur EU ska nå sitt uppsatta mål om 55% minskning av CO2-utsläpp. Denna rapport förväntas skapa mer variationer på terminsmarknaden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2021, 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 47,4 öre/kWh (37,7)  SE 2 –  48,1 öre/kWh (37,7)
SE 3 – 76,3 öre/kWh (48,0)  SE 4 – 82,3 öre/kWh (93,7)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 41,0
öre/kWh (36,7)  SE 2 – 41,0 öre/kWh 36,7)
SE 3 – 51,0
öre/kWh (46,9)  SE 4 – 79,9 öre/kWh (68,9)

Kvartal 4, 2021 (förra veckan kvartal 3 inom parantes)
SE 1 – 40,4
öre/kWh (35,5)  SE 2 – 40,4 öre/kWh (35,3) 
SE 3 – 50,4
öre/kWh (45,9)  SE 4 – 77,4 öre/kWh (74,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.