En varm vecka, men kallare i nästa.

Analys vecka 10
Spotpriserna sjönk något. Minskad vindproduktion dämpade de förväntade prissänkningarna.

De närmaste terminspriserna steg något på grund av kallare och torrare prognoser inför nästa vecka. Terminerna längre fram låg däremot relativt stabila.

Prognos vecka 11
Spotpriserna ser ut att sjunka på grund av varm väderlek denna vecka och minskad förbrukning som följd av detta.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila. Det finns en liten möjlighet till prissänkningar på terminer längre fram. Detta på grund av förväntningar om lägre priser på kol och CO2.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,8 öre/kWh (21,4)  SE 2 – 20,8 öre/kWh (21,4) 
SE 3 – 20,8 öre/kWh (21,4)  SE 4 – 23,1 öre/kWh (22,0)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 19,3 öre/kWh (18,8)  SE 219,5 öre/kWh (19,0) 
SE 320,0 öre/kWh (19,5)  SE 4 – 22,0 öre/kWh (21,7)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 19,0 öre/kWh (19,0)  SE 219,5 öre/kWh (19,6) 
SE 320,5 öre/kWh (20,5)  SE 4 – 21,8 öre/kWh (21,9)