Fortfarande höga elpriser trots sommarvärmen.

Analys vecka 22
Spotpriserna sjönk med varmare väderlek och minskad förbrukning.

Terminspriserna stärktes på grund av den starka bränslemarknaden.

Prognos vecka 23
Spotpriserna startar denna vecka högre än förra veckan och förväntas ligga kvar på denna nivå under veckan. Den största delen av snösmältningen har nu skett och efter denna vecka har vi passerat toppen för inflödet i vattenmagasinen.

Terminspriserna
startar veckan lägre än förra veckan, med störst minskning i de norra delarna av landet. Prognosen är att terminspriserna ligger relativt stabila under veckan då de nu påverkas mest av utvecklingen på bränslemarknaden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 54,6 öre/kWh (40,8)  SE 2 –  54,6 öre/kWh (40,8)
SE 3 – 54,7 öre/kWh (47,2)  SE 4 – 77,4 öre/kWh (55,9)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 35,6
öre/kWh (40,9)  SE 2 – 35,6 öre/kWh (40,9)
SE 3 – 45,8
öre/kWh (49,5)  SE 4 – 54,9 öre/kWh (57,6)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 34,0
öre/kWh (40,7)  SE 2 – 34,0 öre/kWh (40,7) 
SE 3 – 45,4
öre/kWh (48,3)  SE 4 – 54,4 öre/kWh (58,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.