Högsta elpriserna på 10 år för denna period.

Analys vecka 21
Spotpriserna steg under veckan då väderleken var fortsatt kall och vindfattig. Även höga bränslepriser och underhållsarbete på flera kärnkraftverk höll uppe priserna.

Terminspriserna stärktes också då bränslepriserna fortsatte att stiga och inflödet i vattenmagasinen var måttligt på grund av den kalla och nederbördsfattiga väderleken.

Prognos vecka 22
Spotpriserna ser ut att sjunka nu när väderleken blir mildare.

Terminspriserna
ligger troligen kvar på en hög nivå och kan till och med stiga då bränslemarknaden inte ser ut att avmattas den närmaste tiden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 40,8 öre/kWh (53,6)  SE 2 –  40,8 öre/kWh (53,6)
SE 3 – 47,2 öre/kWh (53,6)  SE 4 – 55,9 öre/kWh (60,1)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 40,9
öre/kWh (34,6)  SE 2 – 40,9 öre/kWh (34,3)
SE 3 – 49,5
öre/kWh (43,4)  SE 4 – 57,6 öre/kWh (52,1)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 40,7
öre/kWh (33,1)  SE 2 – 40,7 öre/kWh (33,1) 
SE 3 – 48,3
öre/kWh (40,3)  SE 4 – 58,9 öre/kWh (52,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.