Billigare spot i norr – dyrare i söder

Analys vecka 19
Spotpriserna sjönk förra veckan på grund av mild och nederbördsrik väderlek.

Terminspriserna steg eftersom bränsle- och CO2-priserna stärktes.

Prognos vecka 20
Spotpriserna ser ut att gå åt olika håll den här veckan. Högre priser i söder och lägre i norr, men sett till hela Sverige så förväntas prisbilden vara stabil.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att stabiliseras denna vecka. Inflödet i vattenmagasinen förväntas öka och nu komma upp till normal nivå.

 DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 37,9 öre/kWh (40,5)  SE 2 –  37,9 öre/kWh (40,5)
SE 3 – 49,0 öre/kWh (41,7)  SE 4 – 60,7 öre/kWh (42,2)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 33,1
öre/kWh (31,0)  SE 2 – 33,1 öre/kWh (31,0)
SE 3 – 42,8
öre/kWh (38,9)  SE 4 – 52,1 öre/kWh (49,6)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 29,9
öre/kWh (24,4)  SE 2 – 29,9 öre/kWh (29,4) 
SE 3 – 38,4
öre/kWh (36,1)  SE 4 – 51,3 öre/kWh (49,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.