Spotpriserna sjunker igen

Analys vecka 18
Spotpriserna låg kvar på en hög nivå under förra veckan på grund av kall väderlek men sjönk sedan under helgen.

Terminspriserna steg också då både bränsle- och CO2-priserna stärktes.

Prognos vecka 19
Spotpriserna förväntas sjunka denna vecka då väderleken blir varmare och våtare. Förbrukningen kommer då att sjunka och inflödet i vattenmagasinen att öka. Dessutom kommer kärnkraftverket Olkiluoto 1 att tas i drift igen under veckan.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att stiga ytterligare denna vecka trots varmare och blötare väder. Stärkta bränslepriser och osäkerhet om nivån på den hydrologiska balansen kommande vinter håller uppe terminspriserna.

 DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 40,5 öre/kWh (60,7)  SE 2 –  40,5 öre/kWh (60,7)
SE 3 – 41,7 öre/kWh (60,7)  SE 4 – 42,2 öre/kWh (60,7)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 31,0
öre/kWh (33,5)  SE 2 – 30,7 öre/kWh (33,5)
SE 3 – 38,9
öre/kWh (42,5)  SE 4 – 49,6 öre/kWh (55,6)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 29,4
öre/kWh (31,6)  SE 2 – 29,4 öre/kWh (31,6) 
SE 3 – 36,1
öre/kWh (39,5)  SE 4 – 49,9 öre/kWh (56,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.