De höga priserna håller i sig

Analys vecka 17
Spotpriserna steg under förra veckan då vädret blev kallare och torrare. Detta ökade förbrukningen och sköt fram snösmältningen och inflödet i vattenmagasinen.

Terminspriserna låg relativt stabila under förra veckan.

Prognos vecka 18
Spotpriserna förväntas stiga ytterligare denna vecka. Vädret är fortfarande kallt och bränslepriserna rör sig uppåt. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna stiger denna vecka. De närmaste på grund av kall och vindfattig väderlek. Terminerna längre fram på grund av högre bränslepriser och positiva marknadssignaler på grund av vaccinationskampanjerna i Europa.

 DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 60,7 öre/kWh (26,1)  SE 2 –  60,7 öre/kWh (26,1)
SE 3 – 60,7 öre/kWh (27,6)  SE 4 – 60,7 öre/kWh (63,8)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 33,5
öre/kWh (29,8)  SE 2 – 33,5 öre/kWh (29,8)
SE 3 – 42,5
öre/kWh (38,2)  SE 4 – 55,6 öre/kWh (54,0)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 31,6
öre/kWh (28,6)  SE 2 – 31,6 öre/kWh (28,6) 
SE 3 – 39,5
öre/kWh (35,4)  SE 4 – 56,8 öre/kWh (55,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.