Kallare väder och högre priser

Analys vecka 16
Spotpriserna sjönk som förutspåtts under förra veckan på grund av bra vindproduktion och något mildare väderlek.

Terminspriserna låg relativt stabila förra veckan. Några terminer sjönk något då gaspriserna oväntat sjönk på grund av ökade leveranser från Ryssland. Stora Enso planerar att lägga ner två pappersbruk i Sverige och Finland. Detta spelade en viss roll i den lilla prissänkningen på terminerna längst bort.

Prognos vecka 17
Spotpriserna stiger igen då vädret verkar bli torrare och kallare igen, något som försenar inflödet i vattenmagasinen och ökar förbrukningen. 15 dagars underhållsarbete på Olkiluoto 1 har också inletts. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att kunna ligga stabila även denna vecka. Då EU:s klimatlag har satt ett mål på en 55% utsläppsminskning till 2030 försvinner en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen av terminspriserna kommer den närmaste tiden att påverkas allt mer av bränslepriserna.

 DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 54,8 öre/kWh (26,1)  SE 2 –  54,8 öre/kWh (26,1)
SE 3 – 54,8 öre/kWh (27,6)  SE 4 – 59,6 öre/kWh (63,8)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 29,8
öre/kWh (30,3)  SE 2 – 29,8 öre/kWh (30,3)
SE 3 – 38,2
öre/kWh (40,9)  SE 4 – 54,0 öre/kWh (51,1)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 28,6
öre/kWh (29,8)  SE 2 – 28,6 öre/kWh (29,8) 
SE 3 – 35,4
öre/kWh (39,7)  SE 4 – 55,1 öre/kWh (52,3)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.