Kallare väder och högre priser

Analys vecka 15
Spotpriserna steg under veckan. Huvudsakligen på grund av kallare, lugnare och torrare väderlek.

Terminspriserna steg också. Av samma skäl som spotpriserna, samt stärkta CO2-priser och en uppskjuten snösmältning på grund av den kallare väderleken.

Prognos vecka 16
Spotpriserna förutspås sjunka igen denna vecka. Mildare, blötare och blåsigare väder sätter press på spotpriset. Värt att notera är att prognoserna för vecka 17 är torrare och kallare igen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att stiga även denna vecka. Stärkta CO2-priser och kyliga väderprognoser samt den osäkra politiska utgången av EU:s Climate Law trilogue den 20 april ger support till terminspriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 26,1 öre/kWh (24,4)  SE 2 –  26,1 öre/kWh (24,4)
SE 3 – 27,6 öre/kWh (41,6)  SE 4 – 63,8 öre/kWh (48,3)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 30,3
öre/kWh (31,8)  SE 2 – 30,3 öre/kWh (30,7)
SE 3 – 40,9
öre/kWh (41,8)  SE 4 – 51,1 öre/kWh (52,2)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 29,8
öre/kWh (31,3)  SE 2 – 29,8 öre/kWh (28,8) 
SE 3 – 39,7
öre/kWh (41,8)  SE 4 – 52,3 öre/kWh (55,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.