Varmare väder, minskad efterfrågan

Analys vecka 9
Spotpriserna steg något. Lägre vindproduktion och högre efterfrågan satte press på spotpriserna. Prisökningarna dämpades dock av ökad produktion från vatten- och kärnkraft

Terminspriserna steg även de något, de närmaste terminerna mest. Högre kostnader för kol och svagare hydrologisk balans var de huvudsakliga skälen till prisökningen.

Prognos vecka 10
Spotpriserna sjunker igen på grund av varmare väderprognoser med minskad efterfrågan som följd.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka tillbaka något, efter förra veckans prisökningar trots den svagare hydrologiska balansen. Marknadens reaktion på högre kol- och oljepriser anses vara för starka,
därför är det troligt att priserna sjunker något igen.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,4 öre/kWh (21,0)  SE 2 – 21,4 öre/kWh (21,0) 
SE 3 – 21,4 öre/kWh (21,0)  SE 4 – 22,0 öre/kWh (24,8)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 18,8 öre/kWh (17,7)  SE 219,0 öre/kWh (17,8) 
SE 319,5 öre/kWh (18,3)  SE 4 – 21,7 öre/kWh (19,7)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 19,0 öre/kWh (17,4)  SE 219,6 öre/kWh (17,8) 
SE 320,5 öre/kWh (19,4)  SE 4 – 21,9 öre/kWh (19,9)