Kallare väder och högre priser

Analys vecka 14
Spotpriserna steg under veckan, huvudsakligen på grund av kallare och torrare väderprognoser.

Terminspriserna steg också. Både av samma skäl som spotpriserna och stärkta CO2-priser.

Prognos vecka 15
Spotpriserna förväntas stiga ytterligare på grund av kallare och torrare väder, något som försämrar den hydrologiska balansen. Trots nedstängningen av Ringhals 1 i slutet av året förväntas kärnkraftsproduktionen ligga 2 GW högre än förra året, något som dämpar prisuppgången. Detta förutsatt att inget av kärnkraftverken stängs ner för underhåll.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser också ut att stärkas. De närmaste av samma orsaker som som spotpriset. Den hydrologiska balansen förväntas sjunka med 1,5 Twh denna vecka. Detta tillsammans med stigande CO2-priser påverkar också terminerna längre fram.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 24,4 öre/kWh (18,8)  SE 2 –  24,4 öre/kWh (18,8)
SE 3 – 41,6 öre/kWh (27,5)  SE 4 – 48,3 öre/kWh (41,0)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 31,8
öre/kWh (27,9)  SE 2 – 30,7 öre/kWh (26,5)
SE 3 – 41,8
öre/kWh (39,4)  SE 4 – 52,2 öre/kWh (50,3)

Kvartal 3, 2021
SE 1 – 31,3
öre/kWh (26,3)  SE 2 – 28,8 öre/kWh (24,3) 
SE 3 – 41,8
öre/kWh (36,9)  SE 4 – 55,5 öre/kWh (52,7)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.