Spotpriserna stärks med normala temperaturer

Analys vecka 13
Spotpriserna sjönk under vecka 13 huvudsakligen på grund av den fortsatt milda väderleken.

Terminspriserna låg relativt stabila under veckan. Då störningarna i Suezkanalen undanröjdes minskade också dess påverkan på råvarupriserna.

Prognos vecka 14
Spotpriserna förväntas stiga något under veckan, både på grund av kallare och normalare temperaturer samt högre efterfrågan efter påskhelgen. Bra vindproduktion kan däremot bromsa prisökningarna en smula.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att påverkas ytterligare av prisökningar på gas, kol och CO2. Prognosen för den närmaste tiden pekar mot stärkta terminspriser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 18,8 öre/kWh (18,8)  SE 2 – 18,8 öre/kWh (18,8)
SE 3 – 27,5 öre/kWh (27,5)  SE 4 – 41,0 öre/kWh (41,0)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 27,9
öre/kWh (28,4)  SE 2 – 26,5 öre/kWh (28,3)
SE 3 – 39,4
öre/kWh (40,5)  SE 4 – 50,3 öre/kWh (49,7)

Kvartal 3, 2021, pris kvartal 2 inom parantes
SE 1 – 26,3
öre/kWh (26,4)  SE 2 – 24,3 öre/kWh (26,4) 
SE 3 – 36,9
öre/kWh (39,2)  SE 4 – 52,7 öre/kWh (48,7)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.