Spotpriserna fortsätter nedåt

Analys vecka 12
Spotpriserna sjönk under vecka 12 huvudsakligen på grund av den milda väderleken.

Terminspriserna reagerade lite olika. De närmaste terminerna låg stabila precis som förutspåddes. Terminerna längre fram steg något på grund av att gaspriserna stärktes.

Prognos vecka 13
Spotpriserna kan sjunka ytterligare denna vecka då väderleken ser ut att bli mild, blåsig och nederbördsrik för att sedan normaliseras runt veckoslutet. Den hydrologiska balansen förväntas stiga med 2,1 TWh denna vecka.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga relativt stabila även denna vecka, delvis tack vare att störningarna i Suezkanalen ser ut att undanröjas inom kort.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 18,8 öre/kWh (22,7)  SE 2 – 18,8 öre/kWh (22,7)
SE 3 – 27,5 öre/kWh (37,0)  SE 4 – 41,0 öre/kWh (57,1)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 28,4
öre/kWh (27,6)  SE 2 – 28,3 öre/kWh (27,6)
SE 3 – 40,5
öre/kWh (39,3)  SE 4 – 49,7 öre/kWh (47,6)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 26,4
öre/kWh (27,3)  SE 2 – 26,4öre/kWh (27,2) 
SE 3 – 39,8
öre/kWh (39,2)  SE 4 – 48,7 öre/kWh (48,3)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.