Spotpriserna sjunker igen

Analys vecka 11
Spotpriserna steg som väntat under förra veckan. Kylig väderlek med lite nederbörd och låg vindproduktion pressade upp priserna.

Terminspriserna sjönk något på grund av lägre CO2- och gaspriser.

Prognos vecka 12
Spotpriserna ser ut att sjunka denna vecka. Detta tack vare mildare väderlek än normalt och att inflödena i vattenmagasinen återgår till det normala. Underskottet i den hydrologiska balansen förväntas därmed minska med ungefär 1 TWh.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga relativt stabila även denna vecka, trots risken för ytterligare nedstängningar i ekonomin.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 22,7 öre/kWh (31,4)  SE 2 – 22,7 öre/kWh (31,4)
SE 3 – 37,0 öre/kWh (48,2)  SE 4 – 57,1 öre/kWh (56,8)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 27,6
öre/kWh (28,8)  SE 2 – 27,6 öre/kWh (28,4)
SE 3 – 39,3
öre/kWh (39,3)  SE 4 – 47,6 öre/kWh (46,5)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 27,3
öre/kWh (28,8)  SE 2 – 27,2 öre/kWh (27,7) 
SE 3 – 39,2
öre/kWh (40,2)  SE 4 – 48,3 öre/kWh (48,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.