Stigande priser

Analys vecka 10
Spotpriserna varierade trots prognoser om stabila priser. I slutet av veckan hade gapet mellan priserna i norr och i söder minskat.

Terminspriserna steg också något då både gas- och CO2-priserna steg.

Prognos vecka 11
Spotpriserna startar veckan med ett minskat gap mellan söder och norr. Prognosen är att priserna stiger under veckan på grund av kallare, torrare och mindre blåsig väderlek.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser däremot ut att ligga relativt stabila även denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 31,4 öre/kWh (29,9)  SE 2 – 31,4 öre/kWh (29,9)
SE 3 – 48,2 öre/kWh (55,1)  SE 4 – 56,8 öre/kWh (62,2)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 28,8
öre/kWh (27,2)  SE 2 – 28,4 öre/kWh (27,2)
SE 3 – 39,3
öre/kWh (37,8)  SE 4 – 46,5 öre/kWh (43,7)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 28,8
öre/kWh (26,8)  SE 2 – 27,7 öre/kWh (26,7) 
SE 3 – 40,2
öre/kWh (39,7)  SE 4 – 48,0 öre/kWh (45,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.