Stabila priser även denna vecka

Analys vecka 9
Spotpriserna steg en aning i hela Sverige, något mer i söder än i norr. Det milda vädret övergick till mer normala temperaturer och i och med detta ökade förbrukningen. Ringhals 4 fick också halvera sin produktion på grund av ett fel på en turbin.

Terminspriserna steg också något, av samma skäl som spotpriserna samt att CO2-priserna stiger igen.

Prognos vecka 10
Spotpriserna förväntas ligga stabila trots den kallare väderleken. Veckan ser ut att bli blåsig och även innehålla en del nederbörd, vilket är bra för den hydrologiska balansen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga relativt stabila även denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 26,8 öre/kWh (26,8)  SE 2 – 26,8 öre/kWh (26,8)
SE 3 – 44,7 öre/kWh (44,7)  SE 4 – 54,0 öre/kWh (54,0)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 27,2
öre/kWh (25,9)  SE 2 – 27,1 öre/kWh (25,9)
SE 3 – 37,8
öre/kWh (36,2)  SE 4 – 43,7 öre/kWh (40,3)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 26,8
öre/kWh (25,4)  SE 2 – 26,7 öre/kWh (25,1) 
SE 3 – 39,7
öre/kWh (37,1)  SE 4 – 45,2 öre/kWh (40,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.