Stabilare priser

Analys vecka 8
Spotpriserna sjönk som förutspåtts under förra veckan på grund av mildare väderlek och våtare väderprognoser.

Terminspriserna låg relativt stabila då den hydrologiska balansen var god och väderprognoserna var milda. Låga bränslepriser hjälpte också till att hålla nere terminspriserna.

Prognos vecka 9
Spotpriserna ser ut att sjunka i norr och stiga något i söder. Över lag förväntas mindre prisvariationer under mars månad, jämfört med tidigare i vinter.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga relativt stabila även denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 26,8 öre/kWh (40,9)  SE 2 – 26,8 öre/kWh (40,9)
SE 3 – 44,7 öre/kWh (41.5)  SE 4 – 54,0 öre/kWh (44,8)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 25,9
öre/kWh (25,8)  SE 2 – 25,8 öre/kWh (25,8)
SE 3 – 36,2
öre/kWh (32,6)  SE 4 – 40,3 öre/kWh (37,7)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 25,4
öre/kWh (23,6)  SE 2 – 25,1 öre/kWh (23,6) 
SE 3 – 37,1
öre/kWh (31,7)  SE 4 – 40,1 öre/kWh (34,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.