Lägre priser över hela linjen

Analys vecka 7
Spotpriserna sjönk förra veckan på grund av mildare väderlek och våtare väderprognoser.

Terminspriserna sjönk av samma skäl som spotpriserna, samt att den hydrologiska balansen ser ut att stärkas igen den närmaste tiden.

Prognos vecka 8
Spotpriserna ser ut att sjunka då väderprognoserna visar mildare och blötare väderlek. I och med detta förväntas den hydrologiska balansen att bli bättre, något som sätter press på spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att ligga stabila under veckan. Förbättrad hydrologisk balans, mildare väderprognoser än normalt för Europa och sjunkande bränslepriser minimerar risken för prishöjningar.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 40,9 öre/kWh (46,0)  SE 2 – 40,9 öre/kWh (46,0)
SE 3 – 41,5 öre/kWh (61,5)  SE 4 – 44,8 öre/kWh (61,5)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 25,8
öre/kWh (29,8)  SE 2 – 25,8 öre/kWh (29,8)
SE 3 – 32,6
öre/kWh (36,0)  SE 4 – 37,7 öre/kWh (40,9)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 23,6
öre/kWh (28,3)  SE 2 – 23,6 öre/kWh (28,2) 
SE 3 – 31,7
öre/kWh (35,4)  SE 4 – 34,9 öre/kWh (39,7)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.