Både spot- och terminspriserna steg förra veckan

Analys vecka 6
Spotpriserna steg under förra veckan på grund av kall väderlek i hela landet, precis som förutspåtts. Under helgen sjönk priserna igen då vädret blev mildare och väderprognoserna varmare och blötare.

Terminspriserna steg också under veckan på grund av kall, torr och vindfattig väderlek. Även starkare CO2-priser bidrog till prisökningarna.

Prognos vecka 7
Spotpriserna startar denna vecka på en lägre nivå än förra veckan och kan komma att sjunka ytterligare då temperaturerna ser ut att normaliseras. Den hydrologiska balansen ser ut att återgå till ett normalläge igen då nederbörd väntas från mitten av veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger nu något under förra veckans priser och förväntas ligga kvar på denna nivå under veckan.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 46,0 öre/kWh (49,7)  SE 2 – 46,0 öre/kWh (49,7)
SE 3 – 61,5 öre/kWh (99,4)  SE 4 – 61,5 öre/kWh (99,4)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 29,8
öre/kWh (31,4)  SE 2 – 29,8 öre/kWh (31,4)
SE 3 – 36,0
öre/kWh (38,5)  SE 4 – 40,9 öre/kWh (43,3)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 28,3
öre/kWh (30,8)  SE 2 – 28,2 öre/kWh (30,8) 
SE 3 – 35,4
öre/kWh (37,5)  SE 4 – 39,7 öre/kWh (41,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.