Priserna stiger när vintern är kall

Analys vecka 5
Spotpriserna steg under första delen av veckan. Priserna i de två nordliga elområdena sjönk under senare delen av veckan, men priserna i de södra områdena låg kvar på en hög nivå..

Terminspriserna låg stabila förra veckan. Undantaget de första terminerna under 2021 som steg av samma orsaker som spotpriset.

Prognos vecka 6
Spotpriserna förväntas ligga kvar på en hög nivå så länge vädret är kallt och elförbrukningen är hög. Priserna kommer att vara högre i söder än i norr.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger kvar på ungefär samma nivå som förra veckan. De närmaste terminerna stiger av samma skäl som spotpriserna. Terminerna längre fram kan påverkas av hur vaccinationerna mot Covid-19 fortskrider i världen och hur detta påverkar den globala ekonomin.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 % • Feb 2022, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 49,7 öre/kWh (68,7)  SE 2 – 49,7 öre/kWh (68,7)
SE 3 – 99,4 öre/kWh (68,7)  SE 4 – 99,4 öre/kWh (68,7)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 31,4
öre/kWh (32,4)  SE 2 – 31,4 öre/kWh (32,4)
SE 3 – 38,5
öre/kWh (37,3)  SE 4 – 43,3 öre/kWh (43,3)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 30,8
öre/kWh (31,6)  SE 2 – 30,8 öre/kWh (31,6) 
SE 3 – 37,5
öre/kWh (38,5)  SE 4 – 41,9 öre/kWh (43,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.