Kallare väder håller upp spotpriserna.

Analys vecka 4
Spotpriserna steg under förra veckan på grund av kallare och torrare väderlek samt minskad vindproduktion.

Terminspriserna låg stabila förra veckan. Undantaget de första terminerna under 2021 som steg av samma orsaker som spotpriset.

Prognos vecka 5
Spotpriserna förväntas stiga ytterligare då vädret blir kallare och torrare i hela Sverige. Under den närmaste tiden kommer den över ett år långa perioden med överskott i den hydrologiska balansen att brytas.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att gå åt två håll. De närmaste stiger av samma skäl som spotpriserna. Terminerna längre fram, från kvartal två 2021, ser ut att ligga stabila. Detta på grund av att snötäcket i norr kommer att påverka den hydrologiska balansen positivt längre fram.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Feb 2021, 50% • Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 68,7 öre/kWh (49,8)  SE 2 – 68,7 öre/kWh (49,8)
SE 3 – 68,7 öre/kWh (60,4)  SE 4 – 68,7 öre/kWh (60,4)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 32,4
öre/kWh (33,7)  SE 2 – 32,4 öre/kWh (33,7)
SE 3 – 37,3
öre/kWh (36,8)  SE 4 – 43,3 öre/kWh (44,0)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 31,6
öre/kWh (30,6)  SE 2 – 31,6 öre/kWh (30,6) 
SE 3 – 38,5
öre/kWh (35,4)  SE 4 – 43,5 öre/kWh (42,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.