Kallare väder pressar upp spotpriserna.

Analys vecka 3
Spotpriserna sjönk som förutspåtts under veckan tack vare mildare väder, mycket nederbörd och ökad vindproduktion.

Terminspriserna steg något då väderprognoserna förutspår kallare och torrare väderlek den närmaste tiden.

Prognos vecka 4
Spotpriserna kommer troligen att stiga under veckan då vädret blir kallare och vidkraftproduktionen minskar. Som ett resultat av detta kommer den hydrologiska balansen, som nu ligger på plus, att försvagas.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga stabila trots försämrad hydrologisk balans, då snötäcket kommer att förbättra balansen längre fram.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Feb 2021, 50% • Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 49,8 öre/kWh (45,0)  SE 2 – 49,8 öre/kWh (45,0)
SE 3 – 60,4 öre/kWh (46,0)  SE 4 – 60,4 öre/kWh (46,0)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 33,7
öre/kWh (32,1)  SE 2 – 33,7 öre/kWh (32,2)
SE 3 – 36,8
öre/kWh (35,6)  SE 4 – 44,0 öre/kWh (43,0)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 30,6
öre/kWh (28,7)  SE 2 – 30,6 öre/kWh (28,8) 
SE 3 – 35,4
öre/kWh (33,2)  SE 4 – 42,1 öre/kWh (42,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.