Bra vindproduktion dämpade prisökningarna.

Analys vecka 2
Spotpriserna startade lägre än veckan före. Den befarade prisökningen uteblev på grund av bättre vindproduktion än förväntat. Priserna låg därför relativt stabila med undantag för torsdagen då spotpriserna var uppe och vände på över 70 öre/kWh.

Terminspriserna låg relativt stabila under förra veckan trots utsikter om prisökningar.

Prognos vecka 3
Spotpriserna ser ut att sjunka då vädret blir mildare, vindproduktionen ökar och inflödet i vattenmagasinen ökar. Prognosen kan emellertid förändras då väderläget snabbt kan bli annorlunda.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna för hela 2021 och 2022 ser i nuläget stabila ut. Terminerna för februari förväntas däremot att följa spotpriset nedåt.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  •  Feb 2021, 50% • Dec, 2021 50 % • Jan 2022, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, pris förra veckan inom parantes
SE 1 – 45,0 öre/kWh (32,0)  SE 2 – 45,0 öre/kWh (32,0)
SE 3 – 46,0 öre/kWh (46,0)  SE 4 – 46,0 öre/kWh (46,0)

Terminspriserna, pris förra veckan inom parantes
Helår, 2021
SE 1 – 32,1
öre/kWh (33,1)  SE 2 – 32,2 öre/kWh (33,1)
SE 3 – 35,6
öre/kWh (38,1)  SE 4 – 43,0 öre/kWh (44,6)

Kvartal 2, 2021
SE 1 – 28,7
öre/kWh (29,4)  SE 2 – 28,8 öre/kWh (29,4) 
SE 3 – 33,2
öre/kWh (37,4)  SE 4 – 40,8 öre/kWh (42,0)


Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.