Låga priser inför julhelgen.

Analysen som ligger till grund för våra marknadsrapporter har tagit jul- och nyårsledigt. Nästa analys kommer under vecka 1 och då kommer också 2021 års första marknadsrapport. Vi nöjer oss nu med att konstatera att både spot- och terminspriserna ligger kvar på en låg nivå inför julhelgen. I de två södra elområdena har spotpriserna nästan kommit ner till samma nivå som i de norra.

Personalen på Storuman Energi vill också önska er en riktigt

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50% • Dec, 2021 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Se priserna timme för timme ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 13,4 öre/kWh (28,7)  SE 2 – 13,4 öre/kWh (28,7)
SE 3 – 15,8 öre/kWh (44,2)  SE 4 – 20,3 öre/kWh (45,3)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,4
öre/kWh (21,7)  SE 2 – 18,4 öre/kWh (20,7) 
SE 3 – 37,4
öre/kWh (34,6)  SE 4 – 44,4 öre/kWh (45,9)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 17,3 öre/kWh (20,1)  SE 2 – 17,3 öre/kWh (19,3)
SE 3 – 30,3 öre/kWh (30,0)  SE 4 – 37,5 öre/kWh (37,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.