Lägre terminspriser, stärkt spotmarknad.

Analys vecka 49
Spotpriserna steg under förra veckan. Mycket i de två södra prisområdena och mindre i de två norra prisområdena. Kallare väderlek i hela Europa, lägre vindproduktion och högre kolpriser var de mest bidragande orsakerna till prisökningen. Under senare delen av veckan och under helgen närmade sig dock priserna i de olika prisområdena varandra.

Terminspriserna steg under förra veckan över hela linjen. Kallare väderlek, stärkta råvarupriser och en viss försämring av den hydrologiska balansen spelade in. Även nyheten om vaccineringen mot Covid-19 ska komma igång stärkte terminsmarknaden.

Prognos vecka 50
Spotpriserna startade veckan med en höjning för de norra och en sänkning i de södra prisområdena. Det förutspås att de ska ligga kvar på ungefär samma nivå under resten av veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå under veckan.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec, 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,7 öre/kWh (11,1)  SE 2 – 18,7 öre/kWh (11,1)
SE 3 – 44,3 öre/kWh (59,6)  SE 4 – 52,5 öre/kWh (74,2)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,2
öre/kWh (23,8)  SE 2 – 20,2 öre/kWh (24,3) 
SE 3 – 33,6
öre/kWh (37,2)  SE 4 – 42,7 öre/kWh (43,3)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,3 öre/kWh (22,1)  SE 2 – 19,3 öre/kWh (21,1)
SE 3 – 28,4 öre/kWh (32,8)  SE 4 – 36,5 öre/kWh (40,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.