Fortsatt låga elpriser denna vecka.

Analys vecka 47
Spotpriserna sjönk ytterligare förra veckan på grund av mild, våt och blåsig väderlek.

Terminspriserna låg stabila på grund av bra hydrologisk balans och osäkerhet om hur coronan kommer att påverka samhället den närmaste tiden. De närmaste terminerna, vinter 2020-2021 handlades till rekordlåga priser även denna vecka.

Prognos vecka 48
Spotpriserna kommer mest troligt att stiga något då vädret blir torrare och temperaturen sjunker till för årstiden normala temperaturer, från mitten av veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna utvecklas på två olika sätt. Terminerna för december 2020 följer med spotpriset och stiger något. Terminerna för första kvartalet 2021 och framåt ligger ännu så länge stabila på grund av svaga bränslepriser och effekterna av den pågående pandemin.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 6,1 öre/kWh (3,4)  SE 2 – 6,1 öre/kWh (3,4)
SE 3 – 6,4 öre/kWh (8,0)  SE 4 – 26,8 öre/kWh (37,0)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 15,7
öre/kWh (15,4)  SE 2 – 15,7 öre/kWh (15,4) 
SE 3 – 30,1
öre/kWh (27,8)  SE 4 – 38,1 öre/kWh (33,0)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,3 öre/kWh (16,5)  SE 2 – 16,3 öre/kWh (16,0)
SE 3 – 29,5 öre/kWh (26,0)  SE 4 – 35,0 öre/kWh (30,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.