Stora skillnader mellan norr och söder

Analys vecka 46
Spotpriserna sjönk i norr förra veckan och steg i söder på grund av en mix av faktorer. Väder, coronans effekter, det amerikanska valet och utvecklingen på råvarumarknaden, m.m.
Ett fel fanns i förra veckans graf, något som nu är korrigerat.


Terminspriserna sjönk på grund av bra hydrologisk balans och osäkerhet om hur coronan kommer att påverka samhället den närmaste tiden. De närmaste terminerna, vinter 2020-2021 handlades till rekordlåga priser.

Prognos vecka 47
Spotpriserna verkar sjunka i alla elområdena, då vädret är varmt och nederbördsrikt samt att den hydrologiska balansen är god. Skillnaden mellan elområde 4 och de övriga är dock fortfarande stor.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga kvar på en låg nivå även denna vecka. God hydrologisk balans och osäkerhet om coronans verkningar håller nere terminspriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 3,4 öre/kWh (11,3)  SE 2 – 3,4 öre/kWh (11,3)
SE 3 – 8,0 öre/kWh (63,2)  SE 4 – 37,0 öre/kWh (63,2)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 15,4
öre/kWh (19,6)  SE 2 – 15,4 öre/kWh (19,4) 
SE 3 – 27,8
öre/kWh (26,3)  SE 4 – 33,0 öre/kWh (30,4)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,5 öre/kWh (19,7)  SE 2 – 16,0 öre/kWh (19,6)
SE 3 – 26,0 öre/kWh (25,0)  SE 4 – 30,3 öre/kWh (29,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.