Coronan påverkar elpriserna

Analys vecka 44
Spotpriserna sjönk förra veckan på grund av mildare och nederbördsrikare väder samt ökad vindproduktion.

Terminspriserna låg relativt stabila i enlighet med prognosen. De närmaste terminerna följde spotpriserna nedåt, av samma skäl som dessa.

Prognos vecka 45
Spotpriserna förväntas stiga något denna vecka. Hur de kommer att utveckla sig framöver beror mycket på hur samhället hanterar trenden med ökad spridning av Covid19.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer även de att styras av hur pandemin påverkar samhället. Kall väderlek, hemarbete, nedstängning av verksamheter är alla faktorer som kommer att påverka elmarknaden.
Hur elpriserna kommer att utvecklas är nu extra svårt att förutse.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,9 öre/kWh (13,6)  SE 2 – 21,9 öre/kWh (13,6)
SE 3 – 28,6 öre/kWh (13,6)  SE 4 – 31,6 öre/kWh (17,7)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,3
öre/kWh (26,3)  SE 2 – 23,3 öre/kWh (26,3) 
SE 3 – 29,2
öre/kWh (31,5)  SE 4 – 33,4 öre/kWh (35,0)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,2 öre/kWh (23,2)  SE 2 – 21,2 öre/kWh (23,2)
SE 3 – 26,3 öre/kWh (27,8)  SE 4 – 30,2 öre/kWh (31,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.