Varmare väder pressar ner spotpriserna

Analys vecka 43
Spotpriserna sjönk förra veckan på grund av mildare och nederbördsrikare väder, vilket gav en förbättrad hydrologisk balans.

Terminspriserna låg också stabila, enligt prognos. De närmaste terminerna sjönk något lite, av samma skäl som spotpriserna.

Prognos vecka 44
Spotpriserna förväntas sjunka även denna vecka då vädret blivit mildare och blötare. I tillägg till detta förväntas vindproduktionen öka.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas även de ligga stabila. De närmaste terminerna kan komma att  följa spotpriserna och sjunka något.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 13,6 öre/kWh (30,1)  SE 2 – 13,6 öre/kWh (30,1)
SE 3 – 13,6 öre/kWh (30,8)  SE 4 – 17,7 öre/kWh (31,4)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,3
öre/kWh (27,3)  SE 2 – 26,3 öre/kWh (27,3) 
SE 3 – 31,5
öre/kWh (31,1)  SE 4 – 35,0 öre/kWh (34,9)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,2 öre/kWh (24,0)  SE 2 – 23,2 öre/kWh (24,0)
SE 3 – 27,8 öre/kWh (27,1)  SE 4 – 31,3 öre/kWh (31,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.