Spotpriserna fortsätter att variera veckovis

Analys vecka 42
Spotpriserna steg som förutspåtts under förra veckan, på grund av torr väderlek och sjunkande temperaturer.
Terminspriserna låg också relativt stabila, enligt prognos.

Prognos vecka 43
Spotpriserna förväntas sjunka igen denna vecka då vädret sakta blir mildare och nederbördsrikare. I och med detta stabiliseras den hydrologiska balansen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila. De närmaste terminerna kan komma att sjunka något av samma skäl som spotpriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,1 öre/kWh (48,3)  SE 2 – 30,1 öre/kWh (48,3)
SE 3 – 30,8 öre/kWh (48,3)  SE 4 – 31,4 öre/kWh (49,3)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,3
öre/kWh (31,0)  SE 2 – 27,3 öre/kWh (31,1) 
SE 3 – 31,1
öre/kWh (35,2)  SE 4 – 34,9 öre/kWh (38,8)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,0 öre/kWh (26,2)  SE 2 – 24,0 öre/kWh (26,6)
SE 3 – 27,1 öre/kWh (30,0)  SE 4 – 31,2 öre/kWh (34,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.