Lägre priser igen

Analys vecka 38

Spotpriserna steg ordentligt i början av förra veckan för att sedan sjunka igen i den senare delen. Mestadels beroende på ändrade väderprognoser, från normala till våta.

Terminspriserna sjönk också under förra veckan. De närmaste på grund av varmare väderlek och våta väderprognoser. Terminerna längre fram på grund av god hydrologisk balans och svagare CO2-priser.

Prognos vecka 39
Spotpriserna ser ut att sjunka på grund av våtare och varmare väderlek.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förmodas sjunka även denna vecka av samma skäl som förra veckan.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 25,7 öre/kWh (67,4)  SE 2 – 25,7 öre/kWh (67,4)
SE 3 – 28,6 öre/kWh (69,0)  SE 4 – 33,7 öre/kWh (69,7)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,3
öre/kWh (29,9)  SE 2 – 24,3 öre/kWh (29,9) 
SE 3 – 29,3
öre/kWh (33,8)  SE 4 – 32,8 öre/kWh (38,8)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,8 öre/kWh (26,7)  SE 2 – 23,8 öre/kWh (26,7)
SE 3 – 27,1 öre/kWh (29,8)  SE 4 – 31,4 öre/kWh (33,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.