Spotpriset sjunker igen

Analys vecka 7
Spotpriserna steg som förväntat, dock mindre än förutspått då hög produktion från både vind och vatten dämpade prishöjningarna. Mot slutet av veckan gick priskurvan nedåt igen.

Terminspriserna steg trots förväntningar om stabila priser. Kallare och torrare väderprognoser samt  stärkta bränslepriser påverkade terminspriserna. De närmaste terminerna steg mest.

Prognos vecka 8
Spotpriserna förväntas ligga stabila då både produktion och efterfrågan förutspås ligga kvar på samma nivå under denna vecka.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att stiga ytterligare på grund av kallare och torrare väderprognoser samt högre bränslepriser. Den aviserade permanenta nedstängningen av Oskarshamn 1 i juni 2017 påverkar också terminspriserna, dock i mindre grad.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,5 öre/kWh (24,4)  SE 2 – 18,5 öre/kWh (24,4) 
SE 3 – 18,5 öre/kWh (24,8)  SE 4 – 18,5 öre/kWh (25,8)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 18,3 öre/kWh (16,7)  SE 218,4 öre/kWh (16,9) 
SE 319,3 öre/kWh (17,7)  SE 4 – 20,9 öre/kWh (19,3)

Helår, 2016, pris vecka 51 inom parantes
SE 1 17,8 öre/kWh (18,5)  SE 217,8 öre/kWh (18,6) 
SE 319,7 öre/kWh (19,0)  SE 4 – 20,9 öre/kWh (20,6)